Privacy

Geheimhouding
U heeft recht op geheimhouding. Wat u in vertrouwen vertelt aan de apotheker of de apothekersassistent mogen zij niet doorvertellen. Ook is het niet de bedoeling dat iedereen zo maar uw dossier kan inzien. Dat mogen alleen diegenen die u behandelen, zoals uw arts en uw apotheker. Alleen met uw toestemming. Wilt u niet dat anderen uw dossier kunnen inzien, dan kunt u dat aan de apotheker doorgeven. De apotheker zorgt er dan voor dat uw dossier geheim blijft.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn worden door de Buurtapotheek behandelt conform de WPB.

Aparte spreekkamer
U heeft recht op privacy. Wanneer u specifieke persoonlijke vragen heeft die u liever niet bespreekt aan de balie, biedt de Buurtapotheek de mogelijkheid uw vragen te stellen in een aparte spreekkamer. Heeft u behoefte aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw medicatie, maar u bent op een druk moment in de apotheek, aarzel niet om een afspraak te maken met de apotheker of assistente. Eventueel telefonisch, wanneer u niet in de mogelijkheid bent langs te komen.